Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Khám xương và Điều trị ngoại trú

BSCKII.

Vũ Mạnh Toàn

Bác sĩ Khoa Khám xương và điều trị ngoại trú, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Khám xương và điều trị ngoại trú, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Chấn thương - Chỉnh hình.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2008: Tốt nghiệp trường Học viện Quân y 103.

Năm 2014 : Bảo vệ luận văn Thạc sỹ trường Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Chấn thương chỉnh hình