Bác sĩ Chuyên gia, TT Truyền máu

BSCKI

Quách Chính Nghĩa

Phó Giám đốc Trung tâm Truyền máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Phó Giám đốc Trung tâm Truyền máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Huyết học - Truyền máu.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 1994: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2011: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I trường Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Huyết học - Truyền máu.

Xét nghiệm miễn dịch ghép tạng.

Tế bào gốc.