Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa, Gây mê I, Hồi sức tích cực I

TS.BS.

Đỗ Trung Dũng

Trưởng khoa Hồi sức tích cức I, Phó Trưởng khoa Gây mê 1, Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Trưởng khoa Hồi sức tích cức I, Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Phó Trưởng khoa Gây mê 1, Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Gây mê hồi sức

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2007: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội.

Năm 2010: Học tăng cường dĩnh dưỡng trong và sau mổ tại Malaysia

Năm 2010: Học gây mê hồi sức tại viện En Chu Kong và NTUH tại Đài Loan.

Năm 2012: Bác sĩ Nội trú gây mê hồi sức tại Bệnh viện Đại học Limoges, CH Pháp.

Năm 2016: Học lớp KS đường huyết tại Thái Lan.

Năm 2018: Bảo vệ luận án Tiến sỹ trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2018: Học Gây mệ hồ sức tại Bệnh viện Tbbart, Tasmania, Úc.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Gây mê hồi sức.