Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Sinh hóa

TS.BS

Đỗ Thị Mai Dung

Trưởng khoa Sinh hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Trưởng Khoa Sinh hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Sinh hóa

 

Quá trình đào tạo:

Năm 1995: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2004: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2022: Bảo vệ luận án tiến sỹ tại Học viện Quân Y

 

Thế mạnh chuyên môn:

Sinh hóa - Miễn dịch