Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa, Gây mê II

TS.BS

Đào Thị Kim Dung

Phó Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa; Trưởng Khoa Gây mê 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Phó Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Trưởng Khoa Gây mê 2, Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Gây mê hồi sức

 

Quá trình đào tạo:

Năm 1998: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2004: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2019: Bảo vệ luận văn Tiến sỹ tại Viện nghiên cứu khoa học y dược 108.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Gây mê và hồi sức ngoại khoa 

Gây mê Hồi sức trẻ em

Gây mê hồi sức cho ghép tạng