Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Khám bệnh

ThS.BS.

Đỗ Xuân Trường

Bác sĩ Khoa khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Gây mê hồi sức.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2012: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2019: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ trường Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Gây mê hồi sức.