Bác sĩ Chuyên gia, Phòng Điều dưỡng

Ths.

Trần Văn Oánh

Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức; Trưởng bộ môn Điều dưỡng, Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức.

Công trình Nghiên cứu khoa học:

Thực trạng tắm cho người bệnh trước phẫu thuật tại bệnh viện HN Việt Đức 2015. (Tham gia)

Đánh giá thực trạng vệ sinh tay của nhân viên Y tế bệnh viện HN Việt Đức qua "Hội thi vệ sinh bàn tay: năm 2014".(Tham gia)

Đánh giá kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện theo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đưucs năm 2014. (Tham gia)

Đánh giá thực trạng kiến thức, thái độ, kỹ năng và một số yếu tố liên quan về chăm sóc vết thương theo năng lực của Điều dưỡng tại bệnh viện HN Việt Đức. (Thành viên)

Một số nhận xét về công tác chăm sóc lỗ mở thông ta da tại khoa phẫu thuật nhiễm khuẩn, bệnh viện HN Việt Đức. (Thành viên)

Đánh giá thực trạng kiến thức, thái độ thực hành chăm sóc vết thương theo chuẩn năng lực Điều dưỡng. (Thành viên)

Đánh giá sơ bộ khóa học chăm sóc vết thương theo chuẩn năng lực Điều dưỡng Việt Nam tại bệnh viện HN Việt Đức năm 2014.  (Thành viên)

Kết quả truyền thông phòng chống tai nạn thương tích tại bệnh viện HN Việt Đức 2012. (Chủ trì)

Tìm hiểu kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm kiểm soát đau cho người bệnh chấn thương, tỉnh táo tại khoa cấp cứu bệnh viện HN Việt Đức. (Chủ trì)

Tai nạn giao thông liên quan đến rượu tại bệnh viện HN Việt Đức 2009 - 2010. (Thành viên)

Đánh giá thực trạng vận chuyển và chăm sóc người bệnh trước tại bệnh viện HN Việt Đức. (Thành viên)

Xây dựng quy trình cố định tạm thời cho người tai nạn bệnh chấn thương cột sống cổ. (Thành viên)

Phát triển quy trình cấp cứu điều dưỡng tại bệnh viện HN Việt Đức. (Thành viên)

Các yếu tố ảnh hưởng đến tai nạn lao động tại khoa khám bệnh bệnh viện HN Việt Đức 2002. (Thành viên)