Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Khám bệnh

BSCKI

Hoàng Thanh Quân

Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Chấn thương chỉnh hình.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2019: Đào tạo Bác sĩ chuyên khoa I Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên sâu:

Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình.