Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Khám bệnh

ThS.BS.

Chu Văn Tuệ Bình

Bác sĩ Khoa Khám Bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Bác sĩ khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Giảng viên Đại học Y Hà Nội.

 

Chuyên ngành:

Giải phẫu.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2001: Sinh viên Đa khoa tại Đại học Y Hà Nội.

Năm 2002: Chuyên khoa giải phẫu tại Đại học Y Hà Nội.

Năm 2010: Cao học giải phẫu tại Đại học Y Hà Nội.

Năm 2019: Bác sĩ Chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện Việt Đức.

Tháng 11/2009: Lớp đào tạo cơ bản PT CHCH AO tại Malaysia.

Năm 2019: Nghiên cứu sinh Giải phẫu tại Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Giảng dạy chuyên ngành Giải phẫu lâm sàng.

Phẫu thuật chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình.