Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Khám bệnh

BSCKII

Nguyễn Văn Chung

Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Ngoại khoa

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2015: Tốt nghiệp Trường Đại học Y Thái Bình

Năm 2018: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú chuyên ngành ngoại khoa.

Năm 2021: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành ngoại khoa.

 

Thế mạnh chuyên sâu:

Khám ngoại khoa tổng quát

Khám chuyên sâu về chuyên ngành ngoại khoa tiêu hóa – Hậu môn trực tràng, sàn chậu học