Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Khám bệnh

ThS.BS.

Phạm Duy Đức

Bác sĩ Khoa Khám Bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Giảng viên Đại học Y Hà Nội.

 

Chuyên ngành:

Giải phẫu.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2011: Sinh viên đa khoa tại Đại học Y Hà Nội.

Năm 2012: Chuyên khoa định hướng Ngoại Chấn thương chỉnh hình tại Đại học Y Hà Nội.

Năm 2016: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ Giải phẫu tại Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Giảng dạy chuyên ngành giải phẫu lâm sàng.

Phẫu thuật chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình.