Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Khám bệnh

CNĐD.

Trương Văn Kiều

Điều dưỡng trưởng khu vực Khoa khám bệnh

 

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Đánh giá kết quả điều trị gãy 1/3 dưới hai xương cẳngchân bằng phương pháp đóng đinh sign kéo mở ổ gãy.