Giới thiệu

  • Giới thiệu chung

    Giới thiệu chung

    2016-08-02 15:21:16

      1.Tên khoa: Khám bệnh tổng hợp   2. Liên hệ:                  Địa chỉ: Số 16 Phủ Doãn - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.                  Điện thoai : (024)38.253.531 (Số máy lẻ 5278,...