Đội ngũ chuyên gia

Cùng gặp gỡ và tìm hiểu về đội ngũ chuyên gia hàng đầu và giàu kinh nghiệm tại bệnh viện Việt Đức

Cao Đình Bằng

Bác sĩ Khoa PT Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sỹ khoa Phẫu thuật chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh...

Trần Văn Bôn

Bác sĩ Khoa PT Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa   Quá trình đào...

Võ Tá Chung

Bác sĩ khoa PT Nhi & Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Nhi.   Quá trình...

Trần Đình Dũng

Bác sĩ Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Ngoại khoa. Quá trình đào tạo: - Năm 2017:...

Phạm Tuấn Dũng

Bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Thần kinh   Quá trình...

Nguyễn Quang Duy

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Phẫu thuật Thần kinh Quá trình đào...

Trịnh Văn Hà

Bác sĩ Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 Chức vụ: Bác sĩ Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại chấn thương chỉnh...

Đỗ Mạnh Hà

Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh.   Quá trình đào...

Nguyễn Ngọc Hà

Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Ngoại khoa Quá trình đào tạo: Năm 2017: Tốt nghiệp...

Đỗ Văn Hải

Bác sĩ Khoa PT Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sỹ khoa Phẫu thuật chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh...

Đào Xuân Hải

Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 Chức vụ: Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh.   Quá trình đào...

Hoàng Trọng Hải

Bác sĩ Khoa Ngoại Tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Ngoại Tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Ngoại Tim mạch Quá trình đào tạo:...

Đinh Thu Hằng

Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh.   Quá trình đào...

Nguyễn Thị Hạnh

Bác sĩ Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Ung bướu , Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Ung thư Quá trình đào tạo: Năm 2017: Tốt nghiệp trường...

Nguyễn Thu Hạnh

Bác sĩ Khoa Xét nghiệm huyết học, Bác sĩ Ngân hàng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Xét nghiệm huyết học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bác sĩ Ngân hàng mô, Bệnh viện Hữu nghị Việt...

Trịnh Thị Thu Hiền

Bác sĩ khoa Xét nghiệm Huyết học

Chức vụ: Bác sĩ khoa Xét nghiệm Huyết học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Huyết học - Truyền máu.   Quá trình...

Nguyễn Thị Hiếu

Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức,

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành:  Chẩn đoán hình ảnh   Quá trình đào...

Đào Văn Hiếu

Bác sĩ Khoa PT Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:  Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật nhiễm khuẩn.   Quá...