Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa, Gây mê II

BS

Đặng Văn Sỹ

Bác sĩ Trung tâm Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ Trung tâm Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Gây mê hồi sức

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2014: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2017: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Gây mê hồi sức Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Gây mê hồi sức

Hồi sức tích cực