Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa, Hồi sức tích cực II

BS

Nguyễn Việt Minh

Bác sĩ Trung tâm Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ Trung tâm Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Gây mê hồi sức ngoại khoa

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2013: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2016 : Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Gây mê hồi sức