Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Thận lọc máu

Bs CKI

Hoàng Thị Điểm

Bác sĩ Khoa Thận Lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Thận lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Bác sĩ đa khoa.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2016: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

 

 

Thế mạnh chuyên môn:

Nội khoa