Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Giải phẫu bệnh

THS.BS

Nguyễn Quốc Đạt

Bác sĩ khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Bác sĩ khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Giải phẫu bệnh

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2012: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội.

Năm 2016: Tốt nghiệp nội trú Giải phẫu bệnh tại Đại Học Limoges, Cộng hòa Pháp.

Năm 2019: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ tại Đại học Y Hà Nội

 

Thế mạnh chuyên môn:

Giải phẫu bệnh: Chuyên hơn về bệnh lý hệ thần kinh trung ương, tiêu hóa.

Giải phẫu bệnh trong ghép gan.