Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa, Hồi sức tích cực I

THS.BS

Vũ Nguyễn Hà Ngân

Bác sĩ Trung tâm Gây mê Hồi sức Ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ Trung tâm Gây mê Hồi sức Ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Gây mê hồi sức

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2015: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2018: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội.

Năm 2017: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ Đại học Y Hà Nội. 

 

Thế mạnh chuyên môn: 

Gây mê, hồi sức ngoại khoa, chống đau.