Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Hàm mặt Tạo hình và Thẩm mỹ

BS

Trần Ngọc Phương Anh

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Hàm mặt Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Hàm mặt Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

 

Chuyên ngành:

Phẫu thuật Tạo hình, thẩm mỹ

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2020: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trường Y - Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Thế mạnh chuyên môn:

Phẫu thuật hàm mặt.

Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.