Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa, Gây mê I

THS.BS

Phạm Thị Hiền

Bác sĩ Trung tâm Gây mê và hồi sức Ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ khoa Gây mê I Trung tâm Gây mê và hồi sức Ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Gây mê - Hồi sức

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2015: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2018: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú gây mê hồi sức, tại trường Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Gây mê và hồi sức ngoại khoa