Đội ngũ chuyên gia

Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Trưởng khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Giảng viên Bộ môn Thần kinh - Bệnh viện Đại học Y Hà...

Phạm Đức Hiếu

Phó trưởng Khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó trưởng khoa Khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Hồi sức cấp cứu   Quá...

Chử Văn Dũng

Bác sĩ Khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Nội – Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Nội thần kinh Quá trình đào tạo: Năm...

Ngô Thị Huyền

Bác sĩ Khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Nội – Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Nội thần kinh Quá trình đào tạo: Năm...

Tạ Hồng Nhung

Bác sĩ khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Nội Thần kinh   Quá trình đào...

Nguyễn Thị Hồng Phấn

Bác sĩ Khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Nội – Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Thần kinh   Quá trình đào...

Lê Quốc Việt

Bác sĩ Khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Nội – Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Nội thần kinh Quá trình đào tạo: Năm...

Chu Văn Vinh

Bác sĩ Khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Nội – Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Nội thần kinh Quá trình đào tạo: Năm...

Đồng Ngọc Minh

Bác sĩ khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Gây mê hồi sức   Quá trình đào...

Dương Minh Đức

Điều dưỡng trưởng

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Đánh giá nhiễm khuẩn đường hô hấp trên bệnh nhân chấn thương sọ não nặng có mở khí quản