Bác sĩ Chuyên gia, Nội - Hồi sức thần kinh

ĐD.

Dương Minh Đức

Điều dưỡng trưởng

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Đánh giá nhiễm khuẩn đường hô hấp trên bệnh nhân chấn thương sọ não nặng có mở khí quản