Bác sĩ Chuyên gia, Nội - Hồi sức thần kinh

BS

Đồng Ngọc Minh

Bác sĩ khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Bác sĩ khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Gây mê hồi sức

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2012: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội.

Năm 2013 :Định hướng gây mê hồi sức Khóa 1 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Năm 2018: Bảo vệ luận văn thạc sỹ trường Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Gây mê Hồi sức