Bác sĩ Chuyên gia, Nội - Hồi sức thần kinh

TS. BS

Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Trưởng khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Giảng viên Bộ môn Thần kinh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. 

 

Chuyên ngành:

Nội Thần kinh 

 

Quá trình đào tạo:

Năm 1996: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội.

Năm 2000: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Thần kinh tại Đại học Y Hà Nội. 

Năm 2010: Bảo vệ luận án Tiến sỹ tại Karolinska - Thụy Điển.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Chuyên khoa Nội thần kinh: Chuyên sâu lĩnh vực động kinh, rối loạn vận động, các bệnh lý thần kinh khác: Động kinh, Parkinson, Tại biến mạch não.