Bác sĩ Chuyên gia, Nội - Hồi sức thần kinh

BSCKI

Tạ Hồng Nhung

Bác sĩ khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Bác sĩ khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Nội Thần kinh

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2014: Tốt nghiệp Học viện Quân Y.

Năm 2017: Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú Nội thần kinh tại học viện Quân Y. 

 

Thế mạnh chuyên môn:

Kỹ thuật phong bế thần kinh, tiêm ngoài màng cứng điều trị giảm đau thần kinh.

Kỹ thuật chẩn đoán điện thần kinh - cơ.