Bác sĩ Chuyên gia, Nội - Hồi sức thần kinh

THS.BS

Phạm Đức Hiếu

Phó trưởng Khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Phó trưởng khoa Khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Hồi sức cấp cứu

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2002: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội.

Năm 2012: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ Hồi sức cấp cứu tại Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên sâu:

Hồi sức chuyên khoa thần kinh.