Bác sĩ Chuyên gia, Nội - Hồi sức thần kinh

THS.BS

Chu Văn Vinh

Bác sĩ Khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Nội – Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Chuyên ngành:

Nội thần kinh

Quá trình đào tạo:

Năm 2017: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2020: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú trường Đại học Y Hà Nội.

Thế mạnh chuyên môn:

Điện chẩn thần kinh cơ

Đột quỵ não