Đội ngũ chuyên gia của khoa

Chu Nhật Minh

Trưởng khoa Nội soi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Trưởng khoa Nội soi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Nội soi tiêu hóa.   Quá trình đào tạo: Năm 1992:...

Đỗ Trọng Khiếu

Phó Trưởng khoa Nội soi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Nội soi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Nội soi.   Quá trình đào tạo: Năm 2015: Bảo...

Phạm Thị Việt Ngọc

Bác sĩ Khoa Nội soi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Nội soi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Nội soi   Quá trình đào tạo: Năm 2011: Tốt...

Vương Quốc Đức

Bác sĩ khoa Nội soi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ khoa Nội soi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Gây mê hồi sức.   Quá trình đào tạo: Năm 2016:...