Giới thiệu

  • Giới thiệu chung

    2016-08-03 09:26:36

    1.Tên khoa: Khoa nội soi tiêu hóa. (Department of Gastro-Intestinal Endoscopy)   2. Liên hệ:                  Địa chỉ: Tầng 3 Nhà D ( khu nhà 13 tầng- Kỹ thuật cao Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức)    ...