Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Nội soi

BS

Phạm Thị Việt Ngọc

Bác sĩ Khoa Nội soi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Nội soi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Nội soi

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2011: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2012: Tốt nghiệp khóa học nội soi ống mềm đường tiêu hóa trên tại Bệnh viện Bạch Mai.

Năm 2016: Tốt nghiệp khóa học soi đại tràng tại Bệnh viện Việt Đức.

Năm 2018: Tốt nghiệp khóa học siêu âm nội soi tại Hàn Quốc.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Nội soi chẩn đoán: Soi dạ dày, soi đại tràng, siêu âm nội soi.

Nội soi can thiệp: Nong hẹp miệng nối, hẹp lành tính đường tiêu hóa, cắt polip, cầm máu trong điều trị xuất huyết tiêu hóa.