Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Nội soi

THS. BS

Chu Nhật Minh

Trưởng khoa Nội soi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Trưởng khoa Nội soi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Nội soi tiêu hóa.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 1992: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2003: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ tại trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2000: Tốt nghiệp khóa đào tạo nội soi tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Dupuytren - Limoges.

Năm 2007: Tốt nghiệp khóa đào tạo nội soi tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Clermont - Ferrand France.

Năm 2009: Tốt nghiệp khóa đào tạo nội soi tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Norel - Marseille.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Nội soi tiêu hóa - Can thiệp.