Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Nội soi

BS

Vương Quốc Đức

Bác sĩ khoa Nội soi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Bác sĩ khoa Nội soi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Gây mê hồi sức.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2016: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2017: Học định hướng chuyên khoa Gây mê hồi sức trường Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Gây mê hồi sức trong nội soi tiêu hóa.