Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Nội soi

BS

Nguyễn Thị Linh

Bác sĩ khoa Nội soi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Nội soi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Bác sĩ chuyên khoa nội

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2015: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2018: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Nội Khoa trường Đại học Y Hà Nội.