Đội ngũ chuyên gia

Cùng gặp gỡ và tìm hiểu về đội ngũ chuyên gia hàng đầu và giàu kinh nghiệm tại bệnh viện Việt Đức

Trịnh Văn Hà

Bác sĩ Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 Chức vụ: Bác sĩ Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại chấn thương chỉnh...

Đỗ Mạnh Hà

Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh.   Quá trình đào...

Đào Xuân Hài

Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 Chức vụ: Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh.   Quá trình đào...

Đinh Thu Hằng

Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh.   Quá trình đào...

Nguyễn Thu Hạnh

Bác sĩ Khoa Xét nghiệm huyết học, Bác sĩ Ngân hàng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Xét nghiệm huyết học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bác sĩ Ngân hàng mô, Bệnh viện Hữu nghị Việt...

Trịnh Thị Thu Hiền

Bác sĩ khoa Xét nghiệm Huyết học

Chức vụ: Bác sĩ khoa Xét nghiệm Huyết học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Huyết học - Truyền máu.   Quá trình...

Nguyễn Thị Hiếu

Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức,

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành:  Chẩn đoán hình ảnh   Quá trình đào...

Đào Văn Hiếu

Bác sĩ Khoa PT Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:  Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật nhiễm khuẩn.   Quá...

Tống Quang Hiếu

Bác sĩ Khoa PT Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa   Quá trình đào...

Nguyễn Văn Hiệu

Bác sĩ Khoa Khám xương và Điều trị ngoại trú, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Khám xương và Điều trị ngoại trú, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Gây mê hồi sức   Quá...

Đặng Thị Hòa

Bác sĩ Khoa Sinh hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Sinh hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Sinh hóa   Quá trình đào tạo: Năm 2010: Tốt...

Đinh Thế Hưng

Bác sĩ khoa PT Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Cột sống.   Quá trình đào...

Đồng Thị Hương

Bác sĩ khoa PT Gan mật

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức/   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa.   Quá trình đào...

Tạ Văn Lâm

Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh.   Quá trình đào...

Ngô Thị Linh

Bác sĩ khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức   Chuyên ngành: Dinh dưỡng   Quá trình đào tạo: Năm 2015: Tốt...

Nguyễn Văn Linh

Bác sĩ Khoa PT Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiết niệu   Quá trình đào...

Nguyễn Duy Linh

Bác sĩ khoa PT Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Cột sống.   Quá trình đào...

Võ Văn Minh

Bác sĩ Khoa PT Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiết niệu,   Quá trình...