Đội ngũ chuyên gia

Phạm Hoàng Hà

Trưởng Khoa PT tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Trưởng khoa - Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa.   Quá...

Đỗ Mai Lâm

Phó trưởng Khoa PT tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:  Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành:  Phẫu thuật Tiêu hóa.   Quá...

Quách Văn Kiên

Phó trưởng Khoa PT tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó trưởng Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa.   Quá trình...

Phạm Bá An

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chuyên ngành: Ngoại khoa   Quá trình đào tạo Năm 2017: tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa đại học Y Hà Nội Năm 2022: tốt nghiệp Thạc sĩ...

Tống Quang Hiếu

Bác sĩ Khoa PT Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa   Quá trình đào...

Trần Minh Hiếu

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức   Chuyên ngành: Ngoại khoa   Quá trình đào tạo: Năm...

Phạm Quang Thái

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức   Chuyên ngành: Ngoại khoa   Quá trình đào tạo: Năm...

Vũ Đức Thịnh

Bác sĩ Khoa PT Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa.   Quá trình đào...

Phạm Hiếu Tâm

Bác sĩ Khoa PT tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa.   Quá trình đào...

Nguyễn Xuân Hòa

Bác sĩ Khoa PT tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành:  Phẫu thuật Tiêu hóa.   Quá trình đào...

Nguyễn Xuân Hùng

Cố vấn

Chức vụ: Nguyên Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật đại trực tràng - Tầng sinh môn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Nguyên Trưởng khoa...