Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa

TS. BS.

Đỗ Mai Lâm

Phó trưởng Khoa PT tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: 

Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành: 

Phẫu thuật Tiêu hóa.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 1991: Tốt nghiệp Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2008: Bảo vệ luận án Tiến sỹ tại Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Phẫu thuật Tiêu hóa.