Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa

BS.

Vũ Đức Thịnh

Bác sĩ Khoa PT Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Phẫu thuật Tiêu hóa.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2013: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2016: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Phãu thuật Tiêu hóa