Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa

THS. BS.

Phạm Hiếu Tâm

Bác sĩ Khoa PT tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Phẫu thuật Tiêu hóa.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2006: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội.

Năm 2013: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ  tại Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Phẫu thuật Tiêu hóa.