Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa

Ths.

Trần Văn Nhường

Điều dưỡng trưởng Khoa PT tiêu hóa