Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa

THS. BS.

Tống Quang Hiếu

Bác sĩ Khoa PT Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Phẫu thuật Tiêu hóa

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2014: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội.

Năm 2018: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Phẫu thuật Tiêu hóa