Đội ngũ chuyên gia

Lê Tư Hoàng

Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bí thư chi bộ V, đảng ủy viên, Bệnh viện Hữu nghị Việt...

Trần Chí Thanh

Phó Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Thận - Tiết...

Nguyễn Thanh Long

Cố vấn

Chức vụ: Nguyên Trưởng Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.    Chuyên ngành: Phẫu thuật tiêu hóa.   Quá...

Hoàng Ngọc Sơn

Bác sĩ Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật chấn thương chỉnh...

Thiều Sỹ Sắc

Bác sĩ Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Nam khoa Quá trình đào tạo: Năm 2013:...

Trịnh Văn Hà

Bác sĩ Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 Chức vụ: Bác sĩ Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại chấn thương chỉnh...

Nguyễn Huy Thiệp

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức   Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh...

Nguyễn Văn Thoan

Bác sĩ khoa điều trị theo yêu cầu

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình Quá trình đào...

Nguyễn Văn Sự

Bác sĩ Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại chấn thương chỉnh hình.   Quá...

Lê Hữu Thanh

Bác sĩ Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa - Tiết...

Nguyễn Tiến Sơn

Phó trưởng Khoa PT Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình   Quá...

Ngô Bá Toàn

Phó trưởng Khoa PT Chấn thương Chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:  Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Chấn thương chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh...

Hoàng Minh Đức

Bác sĩ khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại khoa.   Quá trình đào...

Lê Văn Lập

Bác sĩ Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Ngoại tiêu hoá. Quá trình đào...