Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Điều trị theo yêu cầu

PGS.TS

Lê Tư Hoàng

Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Bí thư chi bộ V, đảng ủy viên, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Thường vụ Đảng ủy, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chủ tịch Công đoàn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Phẫu thuật tiêu hóa.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 1992: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội

Năm 1996: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 1999: FFI, Limoges tại Cộng hòa Pháp.

Năm 2009: Bảo vệ luận án Tiến sỹ tại Đại học Y Hà Nội.

Năm 2010: Cao cấp lý luận chính trị.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Phẫu thuật tiêu hóa.