Tin tức

  • ĐIỀU TRỊ NONG, TÁCH, BẢO TỔN BAO QUI ĐẦU Ở TRẺ NHỎ

    2017-03-01 13:24:14

    ĐIỀU TRỊ NONG, TÁCH, BẢO TỔN BAO QUI ĐẦU Ở TRẺ NHỎ Hẹp bao quy đầu (BQĐ) có rất nhiều nguy cơ - Khó đi tiểu dẫn đến nhiễm khuẩn đường tiết niệu.- Giãn đường tiết niệu phía trên: niệu quản, đài bể...