Giới thiệu

  • Khoa điều trị theo yêu cầu 1C

    2016-09-14 09:44:26

    1.Tên khoa: Điều trị theo yêu cầu   2.Liên hệ:                  Địa chỉ: Số 8 Phủ Doãn - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức                  Điện thoại: Điện thoại đặt khám giờ hành chính: 02438289852  ...