Đội ngũ chuyên gia của khoa

Nguyễn Hữu Ước

Giám đốc Trung tâm Tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Giảng viên Cao cấp, Trưởng Phân môn Phẫu thuật...

Đoàn Quốc Hưng

Phó Giám đốc Trung tâm PT Tim mạch và Lồng ngực, Phó Trưởng Khoa Ngoại Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Ngoại tim mạch - Lồng ngực, Trung tâm PT Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Phó Giám...

Phùng Duy Hồng Sơn

Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Trưởng Khoa Ngoại Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Trưởng khoa Ngoại Tim mạch và lồng ngực -...

Nguyễn Xuân Vinh

Điều dưỡng trưởng TT PT Tim mạch và Lồng ngực; Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại Tim mạch và Lồng ngực

Công trình Nghiên cứu Khoa học: 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia đã công bố: TT Tên đề tài nghiên cứu/...