Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Nội, Can thiệp tim mạch - Hô hấp

Ths. Bs

Trần Hữu Nghị

Bác sĩ Khoa Nội, Can thiệp Tim mạch - Hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Nội, Can thiệp Tim mạch - Hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Nội, Can thiệp Tim mạch - Hô hấp

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2019: Tốt nghiệp siêu âm tim tại Bạch Mai.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Siêu âm tim chuyên sâu.

Điều trị nội, hồi sức tim mạch.