Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Nội, Can thiệp tim mạch - Hô hấp

THS.BS

Nguyễn Thị Lan Anh

Bác sỹ Khoa Nội, Can thiệp Tim mạch - Hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sỹ Khoa Nội, Can thiệp Tim mạch - Hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chuyên ngành:

Nội - Nhi Tim mạch

Quá trình đào tạo:

Năm 2012: Đào tạo siêu âm tim tại bệnh viện Tim TP Hồ Chí Minh

Năm 2012: Tốt nghiệp định hướng Nhi khoa tại trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2017: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ Nội - Nhi tim mạch tại trường Đại học Y Hà Nội.

Thế mạnh chuyên môn:

Siêu âm tim.

Nội tim mạch Nhi