Đội ngũ chuyên gia

Đoàn Quốc Hưng

Phó Giám đốc TT Tim mạch và lồng ngực - Phụ trách quản lý, điều hành Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Giám đốc TT Tim mạch và lồng ngực - Phụ trách quản lý, điều hành Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị...

Phùng Duy Hồng Sơn

Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Trưởng Khoa Ngoại Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Trưởng khoa Ngoại Tim mạch và lồng ngực -...

Nguyễn Xuân Vinh

Điều dưỡng trưởng TT PT Tim mạch và Lồng ngực; Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại Tim mạch và Lồng ngực

Công trình Nghiên cứu Khoa học: 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia đã công bố: TT Tên đề tài nghiên cứu/...