Giới thiệu

  • Giới thiệu chung

    Giới thiệu chung

    2016-08-03 16:25:33

    1. Tên khoa: Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực (Cardiovascular and Thoracic Center)   2. Liên hệ:                  Địa chỉ: Tòa Nhà B4 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức                  Phòng khám:...